ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πλήθος επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά ιατρικά περιοδικά. Επιλεγμένες δημοσιεύσεις ● Giakoustidis A, Neofytou K, Costa Neves M, Giakoustidis D, Louri E, Cunningham D, Mudan S. Identifying the role of neutrophil-to-lymphocyte ratio...

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

• Βραβείο από την οργανωτική επιτροπή του 15ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων για την εργασία Μείωση της Απόπτωσης Μέσω Αναστολής της Ενεργοποίησης των NK-κB, C-Jun Και Caspase-3 που Προκαλείται από την Ισχαιμία/Επαναιμάτωση του...