Η πιο συχνή πάθηση της χολοδόχου κύστης είναι η χολολιθίαση (κοινώς πέτρες στη χολή). Περιλαμβάνει από συμπτώματα κολικού χοληφόρων μέχρι χολοκυστιτίδα, παγκρεατίτιδα, χοληδοχοληθίαση.
Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική δηλαδή λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή . Αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να γίνει διεγχειρητικά διερεύνηση του χοληδόχου πόρου η απεικόνιση με χολαγγειογραφία ή διερεύνηση του χοληδόχου πόρου ώστε να αποκλειστεί η παρουσία λίθων εντός του χοληδόχου πόρου.
Επίσης οι πολύποδες χοληδόχου κύστης χρίζουν στενής παρακολούθησης και αφαίρεσης της χολοδόχου κύστης σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
Ο καρκίνος χοληδόχου κύστης απαιτεί διαχείρηση από εξειδικευμένο χειρουργό ήπατος-χοληφόρων για τη σωστή αντιμετώπιση.

Επεμβάσεις:• Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (επίσης ρομποτική)
• Διεγχειρητική χολαγγειογραφία
• Διερεύνηση χοληδόχου πόρου
• Χολοκυστεκτομή με ηπατεκτομή για κακοήθεια