ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πλήθος επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά ιατρικά περιοδικά.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
● Giakoustidis A, Neofytou K, Costa Neves M, Giakoustidis D, Louri E, Cunningham D, Mudan S. Identifying the role of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelets-to-lymphocyte ratio as prognostic markers in patients undergoing resection of pancreatic ductal adenocarcinoma. Ann Hepatobiliary Pancreat Surg. 2018 Aug;22(3):197-207.

● McCluney SJ, Giakoustidis A, Segler A, Bissel J, Valente R, Hutchins RR, Abraham AT, Bhattacharya S, Kocher HM. Neutrophil: Lymphocyte ratio as a method of predicting complications following hepatic resection for colorectal liver metastasis. J Surg Oncol. 2018 Apr;117(5):1058-1065.

● A. Giakoustidis, K. Neofytou, A. Koffas, D. Giakoustidis, E. Louri, A.Z. Khan, R. Williams, S. Mudan. Age Greater than 60 Years in Patients Undergoing LiverResection for Colorectal Liver Metastases is an Independent. Prognostic Factor of an Increased Postoperative Non-SurgicalComplication Rate and of Overall Survival. Hellenic Journal of Surgery (2016) 88:5, 336-346

● Giglio MC, Giakoustidis A, Draz A, Jawad ZA, Pai M, Habib NA, Tait P, Frampton AE, Jiao LR. Oncological Outcomes of Major Liver Resection Following Portal Vein Embolization: A Systematic Review and Meta-analysis. Annals of Surgical Oncology. 2016 Oct;23(11):3709-17. doi: 10.1245/s10434-016-5264-6.

● Neofytou K, Giakoustidis A, Neves MC, Morrison D, Giakoustidis D, Khan AZ, Stebbing J, Mudan S. Increased carcinoembryonic antigen (CEA) following neoadjuvant chemotherapy predicts poor prognosis in patients that undergo hepatectomy for liver-only colorectal metastases. Langenbecks Arch Surg. 2016 Apr 4. [Epub ahead of print]

● Costa Neves M, Neofytou K, Giakoustidis A, Hazell S, Wotherspoon A, Gore M, Mudan S. Two cases of gallbladder metastasis from renal cell carcinoma and review of literature. World J Surg Oncol. 2016 Mar 22;14:87. doi: 10.1186/s12957-016-0843-3.

● Costa Neves M, Giakoustidis A, Stamp G, Gaya A, Mudan S. Extended Survival after Complete Pathological Response in Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Following Induction Chemotherapy, Chemoradiotherapy, and a Novel Immunotherapy Agent, IMM-101. Cureus. 2015 Dec 26;7(12):e435. doi: 10.7759/cureus.435.

● Gaya A, Giakoustidis A, Winslet M, Mudan S. Tumor Biology: Is It Time to Redefine Unresectability? An Extraordinary Case of Gastroesophageal Junctional Adenocarcinoma. Cureus. 2015 Dec 21;7(12):e420. doi: 10.7759/cureus.420.

● Giglio MC, Spalding DR, Giakoustidis A, Zarzavadjian Le Bian A, Jiao LR, Habib NA, Pai M. Meta-analysis of drain amylase content on postoperative day 1 as a predictor of pancreatic fistula following pancreatic resection. British Journal Surgery. 2016 Mar;103(4):328-36. doi: 10.1002/bjs.10090.

● Giakoustidis A, Giakoustidis D, Mudan S, Sklavos A, Williams R. Molecular signalling in hepatocellular carcinoma: Role of and crosstalk among WNT/ß-catenin, Sonic Hedgehog, Notch and Dickkopf-1. Canadian J Gastroenterol Hepatol. 2015 May;29(4):209-17

● Giakoustidis A, Neofytou K, Khan AZ, Mudan S. Neutrophil to lymphocyte ratio predicts pattern of recurrence in patients undergoing liver resection for colorectal liver metastasis and thus the overall survival. J Surg Oncol. 2015 Apr;111(4):445-50.

● Neofytou K, Giakoustidis A, Smyth EC, Cunningham D, Mudan S. A case of metastatic pancreatic adenocarcinoma with prolonged survival after combination of neoadjuvant FOLFIRINOX therapy and synchronous distal pancreatectomy and hepatectomy. J Surg Oncol. 2015 May;111(6):768-70. doi: 10.1002/jso.23867.

● Giakoustidis A, Morrison D, Thillainayagam A, Stamp G, Mahadevan V, Mudan S. Ciliated foregut cyst of the gallbladder. A diagnostic challenge and management quandary. J Gastrointestin Liver Dis. 2014 Jun;23(2):207-10.