Η επέιγουσα γενική χειρουργική αφορά χειρουργικές παθήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα για ανακούφιση συμπτωμάτων και αντιμετώπισης κλινικών καταστάσεων που θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Μπορεί να αφορά διάτρηση η απόφραξη οργάνου του γαστρεντερικού σωλήνα, χολοκυστιτίδα, σκωληκοεΐδίτιδα, μή ανατασσόμενη κήλη και άλλες παθήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης σε ηλικιωμένους ασθενείς η ασθενείς με συνοδές παθήσεις π.χ. νεφροπάθεια.

Ο Dr Αλέξανδρος Γιακουστίδης έχει εκτεταμένη εμπειρία στην Αγγλία και στην Ελλάδα στην επείγουσα γενική χειρουργική, σε ασθενείς με ευρύ φάσμα ηλικιών και συνοδών παθήσεων.