Η διαχείρηση ασθενών με παγκρεατεκτομή

Στη 1η Μαρτιου 2020 ο κ. Γιακουστίδης πραγματοποίησε ομιλία στο Valis Resort στο Βόλο σε σεμινάριο που διοργάνωσε η Ιατρική Εταιρία Θεσσαλονίκης.

Το θέμα αφορούσε την παγκρεατεκτομή ως επέμβαση η οποία είναι απαιτητική και τη σωστή αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.

Επιγραμματικά:
• Η Παγκρεατεκτομή πρέπει να διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο χειρουργό
• Η επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται σε μεγάλα νοσοκομεία με υποστήριξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Επεμβατικής Ακτινολογίας και Γαστρεντερολογίας
• Οι πιθανές επιπλοκές είναι διαχειρήσιμες και χρειάζεται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και πολύ στενή παρακολούθηση