Η χειρουργική ήπατος και χοληφόρων απαιτεί άριστη γνώση ανατομίας και τεχνικές δεξιότητες για το καλύτερο αποτέλεσμα. Καλοήθεις όγκοι ήπατος, πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι (ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα), ηπατικές μεταστάσεις (π.χ. από καρκίνο παχέως εντέρου), κύστεις ήπατος, χολαγγειοκαρκίνωμα, κάκωση/ στένωση χοληφόρου δέντρου αποτελούν παθήσεις που πιθανότατα απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

• Ηπατεκτομή
• Εκτομή κύστης ήπατος
• ΑLPPS (Associating Liver Partition and Portal vein Ligation for Staged hepatectomy)
• Χολοπεπτική αναστόμωση
• Εκτομή κύστης χοληδόχου πόρου

Είναι βαρύτατης σημασίας, χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν το ήπαρ να διενεργούνται από χειρουργό που έχει εξειδικευτεί με επίσημα Fellowships σε κέντρα του εξωτερικού με μεγάλο όγκο ασθενών. Επίσης εξαιρετικής σημασίας είναι η συνεργασία του χειρουργού με τον κατάλληλο κλινικό ογκολόγο όπου κρίνεται απαραίτητο.