Η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική προσέγγιση, δηλαδή η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ενδείκνυται σε αρκετές χειρουργικές παθήσεις, κακοήθειας και καλοήθειας.
Μικροτερο χειρουργικό τραύμα, πιο γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και ταχύτερη μετεγχειρητική ανάρρωση.

Συγκεκριμένα λαπαροσκοπική
• Χολοκυστεκτομή
• Σπληνεκτομή
• Αποκατασταση κήλης
• Κολεκτομή
• Ηπατεκτομή
• Περιφερική παγκρεατεκτομή
• Εκτομή κύστεων ήπατος, σπληνός, νεφρού
• Διαγνωστική λαπαροσκόπηση
• Συμφυσιόλυση

Η Ρομποτική προσέγγιση ενδύκνειται επίσης σε ανάλογες παθήσεις.