Εκτομή/ Αντιμετώπιση
• Λιπώματα
• Κύστεις
• Διάνοιξη αποστημάτων
• Θεραπεία κύστη κόκκυγα με χρήση laser
• Ραγάδες δακτυλίου
• Αιμορροΐδοπάθεια