Το στομάχι αποτελεί τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και η διαφραγματοκή που πολλές φορές συνυπάρχουν, μπορεί να χρίζουν χειρουργικής αντιμετώπισης εφόσον η συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει.
Επίσης επιπλοκές του γαστροδωδεκαδακυλικού έλκους μπορεί να χρίζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης.

Όγκοι στομάχου

Ο καρκίνος στομάχου πρέπει να αντιμετωπιστεί από εξειδικευμένο team ιατρών με συνδιασμό ογκολογικής και χειρουργικής θεραπείας.
Οι στρωματικοί όγκοι του πεπτικού συστήματος είναι όχι συχνοί όγκοι που προέρχονται από τα διάμεσα κύτταρα του Cajal. Οι GISTs – Gastro-Intestinal Stromal Tumours, χρίζουν εξειδικευμένης χειρουργικής και ογκολογικής αντιμετώπισης. Είναι ειδική κατηγορία όγκων κυρίως του στομάχου και του λεπτού εντέρου όπου πρέπει να διενεργείται ανοσοϊστοχημικός και μιτωτικός έλεγχος ωστε να καθοριστεί η σωστή θεραπεία.

Χειρουργικές επεμβάσεις

• Λαπαροσκοπική/ ανοιχτή γαστρεκτομή
• Αποκατάσταση διαφραγματοκήλης